Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on sie 2, 2020 in Inne |

Knagi i ich rodzaje

Knagi i ich rodzaje

Każdy żeglarz wie, jak duże znaczenie ma użycie odpowiedniego okucia. Okucie to zaś nic innego, jak wykorzystywane do mocowania na jachcie czy żaglowcu olinowania (na przykład wang czy sztagów) metalowe elementy. Najpopularniejszymi, wykorzystywanymi powszechnie na pokładach jednostek pływających typami okucia są knagi.

Knaga – czyli co?

Knaga jest elementem służącym do unieruchamiania lin ruchomego olinowania. Mogą być to iny różnego rodzaju, pod warunkiem, że będą one elastyczne, wykonane z tworzywa sztucznego bądź też włókien roślinnych. Powodem, dla którego tak jest jest to, że wyłącznie takie liny umożliwiają ciasne owinięcie wokół knagi czy też zaciśnięcie w jej wnętrzu. Dzięki wykorzystaniu knag możliwe jest bardzo sprawne (szybkie oraz pewne) unieruchomienie liny, ale nie tylko, bowiem równie sprawnie odbywa się jej zwolnienie, a taka konieczność wystąpić może dosyć nieoczekiwanie. Knagi montowane są przykładowo do masztów, nadbudówek czy innych wzmocnionych fragmentów pokładu. Wyróżnić możemy różne rodzaje knag, zarówno ze względu na typ mocowania, jaki jest z nimi związany, jak i sam ich kształt.

Knagi – podstawowy podział

Przede wszystkim dokonać możemy podziału na knagi zwykłe oraz knagi zwinne. Najpopularniejsze i najczęściej wykorzystywane są knagi zwykłe. Inaczej określa się je także mianem knag rożkowych. Knaga zwykła jest elementem z dwoma płaskimi rogami , które to ustawione są w przeciwnych kierunkach, a wewnątrz ich może (ale nie musi) występować przerwa. Knagą zwinną nazywana jest natomiast między innymi knaga szczękowa (składająca się z dwóch ruchomych, karbowanych elementów, wewnątrz których mocowana jest lina. Typ ten umożliwia ruch liny, ale wyłącznie w jednym kierunku), knaga rowkowa (nieposiadająca ruchomych elementów knaga pozwalająca na unieruchomienie liny poprzez wciśnięcie jej w rowek o karbowanej powierzchni) oraz knaga klinowa (inaczej palcowa, gdzie linę wciska się wzdłużnie w rowek o zmniejszającej się średnicy).